Акватабс-8,68 - использование (укр.)

Міністерство охорони здоров'я України

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо застосування засобу "Акватабс-8,68"
з метою дезінфекції


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Головного державного
санітарного лікаря України
підпис Л.М.Мухарська
№0296-02, 24 липня 2002р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "Акватабс-8,68" - дезінфекційний засіб виробництва фірми "Medentech Ltd." (Ірландія) випускається у вигляді таблеток масою 17,36г білого кольору із запахом хлору. Склад засобу, мас. %: дихлорізоціанурат натрію - 50,0 (діюча речовина); адипінова кислота, бікарбонат натрію, сульфат натрію - 50,0 (допоміжні речовини).
При розчиненні однієї таблетки у воді виділяється 5,0г активного хлору. Водні розчини засобу прозорі, безбарвні із слабким запахом хлору.

1.2. Засіб "Акватабс-8,68" має бактерицидні (включаючи мікобактерії туберкульозу), віруліцидні (включаючи збудників гепатитів І ВІЛ), фунгіцидні (щодо грибів роду Candida та патогенних дерматофітів) властивості.

1.3. Засіб "Акватабс-8,68" згідно ГОСТу 12.1.007-76 належить до III класу помірно небезпечних речовин при введенні в шлунок та до IV класу мало небезпечних речовин - при нанесенні на шкіру, має помірно виражені кумулятивні властивості. Слабо подразнює шкіру та слизові оболонки очей. Робочі розчини засобу у концентраціях 0,1% і вище (за активним хлором) викликають подразнення верхніх дихальних шляхів та очей. Сенсибілізуючі властивості не виявлені. Специфічні віддалені ефекти (ембріотропний, гонадотропний, мутагенний та канцерогенний) не виявлені.

1.4. Засіб "Акватабс-8,68" (таблетки) призначений для знезараження питної води при нецентралізованому водопостачанні, місткостей для зберігання води; знезараження води, "чаш" басейнів, поверхонь підсобних приміщень (роздягалень, душових, санвузлів), санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю у плавальних басейнах, а також для знезараження фруктів, овочів та води для приготування харчового льоду.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Таблетки "Акватабс-8,68" містять 5000мг активного хлору. Робочі розчини засобу "Акватабс-8,68" готують в емальованих, скляних або пластмасових місткостях шляхом розчинення відповідної кількості таблеток у воді (таблиця 1).

Таблиця 1 - Приготування робочих розчинів засобу
Концентрація розчину за активним хлором, % Кількість таблеток, шт. Кількість води, л
0,0025
0,004
0,05
0,1
0,2
1
1
1
1
1
200,0
125,0
10,0
5,0
2,5

2.2. Розчин використовують з метою дезінфекції одноразово.

3. ЗАСТОСУВАННЯ РОЗЧИНІВ ЗАСОБУ

3.1. Для дезінфекції різних об'єктів рекомендується застосовувати розчини засобу "Акватабс-8,68" із вмістом активного хлору від 0,0025% до 0,2%.

3.2. Знезараження питної води.
3.2.1. Засіб "Акватабс-8,68" рекомендується застосовувати при нецентралізованому водопостачанні для хлорування водопровідної, колодязної, річкової води тощо, яка потребує знезараження щодо бактерій та вірусів згідно епідпоказників.
3.2.2. Знезараження засобом "Акватабс-8,68" питної води при нецентралізованому водопостачанні здійснюється у відповідності з "Инструкцией по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений при централизованном и местном водоснабжении" за №723а-67 від 25 листопада 1967 року (раздел 2. Хлорирование воды при местном водоснабжении).
Режими знезараження питної води при нецентралізованому водопостачанні наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Режими знезараження питної води при нецентралізованому водопостачанні
Вода Фізико-хімічні показники Режими знезараження
Вільний залишковий хлор, мл/л Час знезаражування, хв
Водопровідна ГОСТ 2874-82 0,3-0,5 30
Колодязна ГОСТ 2874-82 0,3-0,5 30
Річкова, озерна, ставкова тощо Каламутність не більше 9мг/л, хлор поглинання не більше 8мг/л 1,4-1,6* 30

* - кількість введеного активного хлору не повинна перевищувати 10мг/л.

3.2.3. При застосуванні засобу "Акватабс-8,68" для знезараження мутної та високо колірної води рекомендується попередня її фільтрація через дрібно тканинний фільтр. Для видалення надлишку хлору та можливих побічних хлоровмісних вуглеводнів після знезараження рекомендується фільтрація води через активоване вугілля, інші сорбенти або кип'ятіння протягом 1хв.

3.3. Дезінфекція місткостей для зберігання води.
3.3.1. Внутрішні поверхні місткостей для зберігання води знезаражують способами протирання або заповнення місткості дезінфікуючим розчином (таблиця 3).
3.3.2. Спосіб протирання: місткість протирають ганчір'ям змоченим у 0,0025% (за активним хлором розчині засобу "Акватабс-8,68" за норми витрати 100мл/м2. Прибиральний інвентар замочують у розчині, який містить 0,2% активного хлору.
3.3.3. Спосіб заповнення: місткість заповнюють водою, розчиняють у ній таблетки "Акватабс-8,68" у кількості, достатній для одержання розчину, який містить 0,0025% активного хлору (таблиця 3).

Таблиця 3 - Режими знезараження місткостей для зберігання води
Об'єкт знезараження Концентрація розчину за активним хлором, % Час знезараження, хв Спосіб знезараження
Місткості для зберігання води (цистерни тощо) 0,0025
0,0025
45
30
Протирання
Заповнення
Прибиральний інвентар 0,2 120 Замочування

3.4. Знезараження води плавальних басейнів.
3.4.1. Знезараження води, яка подається у "чаші" плавальних басейнів є обов'язковою, і проводиться у відповідності з "Методическими указаниями при осуществлении профилактической дезинфекции в спортивно-плавательных бассейнах" №28-2/6 від 31.03.80р. (таблиця 4).

Таблиця 4 - Режими знезараження води плавальних басейнів
Вода Фізико-хімічні показники Режими знезараження
Вільний залишковий хлор, мл/л Час знезаражування, хв
Вода плавальних басейнів (яка подається у басейн) ГОСТ 2874-82 0,5 ---
Вода плавальних басейнів (масивного зараження) Кількість стафілококів більше 103 1,4-1,6 60

3.4.2. Робоча доза дезінфекційного засобу "Акватабс-8,68" визначається дослідним шляхом із розрахунку постійної наявності залишкового вільного хлору не менше 0,5мг/л.
3.4.3. В період тривалого інтервалу у роботі басейна (більше 2-х годин) допускається підвищення вмісту залишкового вільного хлору до 1,5мг/л.

3.5. Знезараження об'єктів у приміщенні басейну.
3.5.1. Знезаражуванню у плавальному басейні піддають:

  • в приміщенні "чаші" басейну - "чашу" басейну, обхідні доріжки, трапи, спортивні тумби, ослони, ніжні ванни;
  • у роздягальнях, душових, санвузлах - підлогу, стіни, двері, ручки дверей, шафки, ослони, гумові килимки, дерев'яні решітки, крани, санітарно-технічне обладнання;
  • у місцях загального користування і підсобних приміщеннях - підлогу, стіни, двері, ручки дверей, предмети умеблювання.

Дезінфекцію здійснюють способами протирання і замочування.
3.5.2. Поверхні приміщень "чаші" басейна, роздягалень, душових, санвузлів, місць загального користування та підсобних приміщень протирають ганчір'ям, змоченим розчином засобу із розрахунку 100мл/м2.
3.5.3. Санітарно-тсхнічне обладнання чистять йоржем або щіткою, змоченими розчинами засобу.
3.5.4. "Чашу" басейна і ніжні ванни протирають щітками, змоченими розчином засобу із розрахунку 100мл/м2.
3.5.5. Гумові килимки і дерев'яні решітки знезаражують методом протирання.
3.5.6. Прибиральний інвентар після використання замочують у розчині засобу. По закінченні дезінфекції його промивають водою і висушують.
3.5.7. Режими знезараження об'єктів у приміщеннях плавльного басейну наведені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Режими знезараження об'єктів приміщень плавального басейну
Об'єкт знезараження Концентрація розчину за активним хлором, % Час знезараження, хв Спосіб знезараження
Поверхні "чаші" басейну і ніжних ванн 0,1 60 Протирання
Поверхні приміщень "чаші" басейну, роздягалень, душових, санвузлів 0,1 60 Протирання
Поверхні місць загального користування і підсобних приміщень 0,05 60 Протирання
Санітарно-технічне обладнання 0,1 60 Протирання
Гумові килимки, дерев'яні решітки 0,1 60 Протирання
Прибиральний матеріал 0,2 120 Замочування

3.6. Знезараження фруктів та овочів.
Фрукти та овочі обмивають водою для видалення бруду, а потім занурюють у розчин, що містить 0,004% активного хлору, на 30хв. По закінченні дезінфекції фрукти та овочі висушують.

3.7. Знезараження води для приготування харчового льоду.
При приготуванні харчового льоду із води, яка відповідає за фізико-хімічними показниками ГОСТу 2874-82, потрібно розчинити таблетку "Акватабс-8,68" із розрахунку вмісту залишкового вільного активного хлору не менше 0,3-0,5мг/л, після чого воду заморожують.

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ "АКВАТАБС-8,68".
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОТРУСННІ

4.1. До роботи із засобом "Акватабс-8,68" не допускаються особи з підвищеною чутливістю до хлоровмісних сполук.

4.2. Всі роботи із засобом слід проводити із захистом шкіри рук гумовими рукавичками.

4.3. Робота з розчинами засобу "Акватабс-8,68" 0,1% концентрації (за активним хлором) не потребує використання засобів індивідуального захисту очей та органів дихання. При роботі з розчинами більш високої концентрації (0,2% за активним хлором) необхідно використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та очей (універсальні респіратори РУ-60М, РПГ-67 з патроном марки В, герметичні окуляри).

4.4. Місткості із дезінфікуючими розчинами повинні бути щільно закриті кришками.

4.5. Уникати попадання засобу на шкіру і в очі.

4.6. Під час проведення всіх робіт із дезінфекції слід дотримуватись правил особистої гігієни, забороняється палити, пити і вживати їжу. Після роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом.

4.7. Застосування води, що піддана знезараженню таблетками "Акватабс-8,68", потребує обмежень у часі застосування. Така вода допускається до застосування протягом не більш 30 днів.

4.8. Обробку цистерн для зберігання питної води і систем подачі води слід проводити з їх наступним відмиванням.

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

5.1. За умови порушення заходів безпеки при роботі із засобом можливе подразнення слизових оболонок очей (різь, сльозотеча) та органів дихання (дере в горлі, кашель, часте дихання, виділення з носа), почервоніння та свербіж шкіри, може бути головний біль.

5.2. При появі перших ознак отруєння необхідно вивести потерпілого з приміщення на свіже повітря або в приміщення, яке добре провітрюється, прополоскати рот, горло, ніс, дати тепле пиття або молоко з питною содою (чайна ложка на склянку).

5.3. При попаданні засобу до шлунку необхідно дати випити потерпілому кілька склянок води, потім - 10-20 таблеток активованого вугілля. Блювання не викликати. У разі необхідності звернутися до лікаря.

5.4. При випадковому забрудненні шкіри розчином "Акватабс-8,68", слід добре промити уражену ділянку проточною водою з милом. При попаданні засобу на робочий одяг, потрібно його зняти та випрати перед повторним застосуванням, а ділянку шкіри під одягом ретельно промити проточною водою.

5.5. Якщо засіб потрапив у очі, їх необхідно добре промити проточною водою протягом 10-15 хвилин, після чого закапати 1-2 краплі 30% розчину сульфацилу натрію. У разі необхідності звернутися до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Засіб "Акватабс-8,68" випускають у вигляді таблеток, упакованих у пластикові банки по 60 таблеток.

6.2. Засіб транспортують в упаковці виробника автомобільним або залізничним транспортом за правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

6.3. Термін зберігання засобу - 3 роки з дати виготовлення. Засіб та його робочі розчини не займисті, вибухобезпечні. Засіб потрібно зберігати у прохолодному, темному приміщенні, що провітрюється, у недоступному для дітей місці, окремо від лікарських засобів.

7. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ Й АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО ЗАСОБУ "АКВАТАБС-8,68"

7.1. За показниками якості засіб "Акватабс-8,68" повинен відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 6.

Таблиця 6
Найменування показника Норма
Зовнішній вигляд, колір і запах Таблетки круглої форми білого кольору із скошеними ребрами із запахом хлору
Час, який розкладається таблетка, хв, не більше 9
Середня маса, г 17,36+0,86
Масова частка активного хлору, мг 5000

7.2. Зовнішній вигляд і колір засобу визначають візуально, запах - органолептично у відповідності з ГОСТом 14618.0.-78.

7.3. Визначення проміжку часу, за який розкладається таблетка.
Час, за який розкладається таблетка, визначають за ГФ СССР XI вид. Випуск 2, с.156.

7.4. Визначення середньої маси таблеток.

Для визначення середньої маси таблеток зважують 10 таблеток. Середню масу таблеток (М) розраховують за формулою:

М = m/n,

де: m - сумарна маса таблеток, г;
      n - кількість таблеток.

7.5. Визначення масової концентрації активного хлору в засобі "Акватабс-8,68".

Методика базується на йодометричному титруванні активного хлору.

Обладнання і реактиви:
Ваги лабораторні загального призначення 2-го класу точності за ГОСТ 24104-88Е.
Ступка фаянсова з пестиком за ГОСТ 9147-73.
Бюретка 1-2-25-0,1 за ГОСТ 20292-74.
Колба Кн-10250-29/32 ТС за ГОСТ 25336-82.
Циліндр 1-50 або 3-50 за ГОСТ 1770-74.
Кислота сірчана за ГОСТ 4204-77, х.ч., водний розчин з масовою часткою 10%, приготовлений за ГОСТ 4517-87.
Тіосульфат натрію 0,1 н. За ТУ 6-09-2540-72.
Калій йодистий, водний розчин з масовою часткою 10%.
Крохмаль розчинний за ГОСТ 10163-76, водний розчин з масовою часткою 0,5%.
Вода дистильована за ГОСТ 6709-72.

Перебіг аналізу:
а) для аналізу 10-20 таблеток засобу "Акватабс-8,68" подрібнюють у ступці і ретельно перемішують. Із одержаної маси беруть наважку 0,1-0,12г з точністю до 0,0002г, переносять у мірну колбу з притертим корком і, перемішуючи, розчиняють у 20см3 дистильованої води;
б) потім додають 10см3 10% водного розчину йодистого калію і 10см3 розчину сірчаної кислоти. Вміст колби перемішують і ставлять у темне місце на 8-10хв.;
в) йод, який виділився, титрують водним розчином тіосульфату натрію до знебарвлення. Перед закінченням титрування при світло-жовтому забарвленні титруємого розчину у нього додають 0,5см3 розчину крохмалю.

Опрацювання результатів:
Масову частку активного хлору (X) в г на таблетку розраховують за формулою:

X=0,003546*V*K*M/M

де V - об'єм розчину тіосульфату натрію (см3) концентрації точно 0,1н., який витрачено на титрування,
   0,003546 - маса активного хлору, що відповідає 1см3 0,1н. розчину гіосульфату натрію, г;
   K - поправочний коефіцієнт розчину тіосульфату натрію 0,1 н.;
   M - середня маса таблеток, г (визначають за пунктом 6.4.);
   n - маса аналізуємої проби, г.

За результат аналізу приймають середнє арифметичне 3-х визначень, розбіжність між якими не повинна перевищувати 1% абсолютних. Довірчі межі абсолютної сумарної похибки результату аналізу =0,7% за довірчої мовірності р=0,95.